LAPIN SUUNNISTUS RY MAAKUNTAVIESTITJÄRJESTELYOHJE päivitetty

MAAKUNTA- JA MINIMAAKUNTAVIESTIN JÄRJESTELYOHJE
Versio 3.0, päivitetty 2024

 1. Yleistä
  Lapin Maakuntaviesti on viisi- osuuksineen kuntien välinen viesti, joka järjestetään elokuussa Lapin
  AM-keski (pitkä) matkan jälkeisenä sunnuntaina.
  Lapin Minimaakuntaviesti on samana päivänä järjestettävä seurojen välinen 3-osuuksinen viesti,
  jossa kilpailevat alle 16-vuotiaat.
 2. Järjestäjä
  Lapin Suunnistuksen hallitus nimeää Maakuntaviestin järjestäjän kilpailuvastaavan ehdotuksesta.
  Lapin Maakuntaviestin järjestäjä on periaatteessa se kunta, jonka alueella viesti käydään.
  Käytännössä Lapin Suunnistus ry suosittelee, että käytännön järjestelyt siirretään kunnan ja
  suunnistusseuran sopimuksella sen seuran tai seurayhtymän vastuulle, joka järjestää
  aluemestaruuskilpailun.
  Lapin Suunnistus ry vastaa siitä, että maakuntaviestin järjestäjä on sovittuna vähintään kolme
  vuotta eteenpäin.
 3. Valvonta
  Maakuntaviestin valvonnasta vastaa kilpailujärjestäjien ehdottama ja Lapin Suunnistuksen
  hyväksymä kilpailunvalvoja, joka toimii samalla ratavalvojana.
  Järjestäjä on velvollinen pitämään valvojan ajan tasalla järjestelyjen etenemisen osalta.
  Järjestäjä korvaa valvontakustannukset SSL:n vahvistamien perusteiden mukaan. Osapuolet
  voivat sopia korvauksista myös erikseen.
 4. Maasto ja kartta
  Kilpailumaasto ja sen vaatimat maastonkäyttöluvat on varmistettava jo ennen kilpailun
  anomista. Mikäli AM-kisat käydään kansallispuisto- tai muilla luonnonsuojelualueilla
  on mahdolliset rajoitukset selvitettävä.
  Käytettävän kartan tulee olla ISOM2000 kuvausohjeiden mukaan laadittu suunnistuskartta
  1: 7500 kaikissa sarjoissa.
  Maastoa koskevat tiedot ja karttasuunnitelmat on toimitettava alusta lähtien valvojan tietoon.
  MAAKUNTAVIESTIT
 5. Maakuntaviestin yleisohjeet
  5.1. Osuudet
  Lapin maakuntaviestissä on viisi osuutta:
  1.osuus: H21, osuuden kesto 25 – 30 min (viiden parhaan osuusajan keskiarvo)
  2.osuus: H18 tai vähintään H45, osuuden kesto 25 – 30min (viiden parhaan osuusajan keskiarvo)
  3.osuus: D21, osuuden kesto 20 – 25min (viiden parhaan osuusajan keskiarvo)
  4.osuus: H16 tai vähintään H55, osuuden kesto 20 – 25min (viiden parhaan osuusajan keskiarvo)
  5.osuus: H21, osuuden kesto 30 – 35min (viiden parhaan osuusajan keskiarvo)
  Huom.1: Naissuunnistaja voi kilpailla millä tahansa osuudella.
  Huom.2: Ratojen vaikeusaste pitää sovittaa kansallisen kilpailun ja iltarastiratojen välimaastoon.
  Huom.3: Järjestäjä saa päättää käytettävästä hajontamenetelmästä. Tavoitteena on se, että
  kaikkien osuuksien hajonnat ovat ajallisesti yhtenevät, jotta joka vaihdossa voidaan tilannetta
  pitää ajan tasalla olevana.

  5.2. Osallistumisoikeus
  Lapin maakuntaviestiin osallistujalla ei tarvitse olla lisenssiä.
  Suunnistajan osallistumisoikeus määräytyy ensisijaisesti kotikunnan mukaan. Kotikunnaksi
  katsotaan kunta, jossa on henkikirjoilla kilpailupäivänä. Osallistuminen on myös mahdollista seuraavissa
  tapauksissa;
  a) Lapissa asuva suunnistaja voi osallistua viestiin sen kunnan joukkueessa, jonka alueella
  toimivaa suunnistusseuraa hän edustaa, mikäli suunnistajan kotikunta ei aseta viestiin
  joukkuetta.
  b) Lapin ulkopuolella asuva, voi osallistua viestiin sen kunnan joukkueessa, jossa hän on ollut
  viimeksi kirjoilla, jos hän edustaa suunnistuksessa lappilaista suunnistusseuraa.
  c) Kunnan alueella koko suunnistuskauden opiskeleva henkilö voi edustaa opiskelupaikkakunnan kuntaa.
  Kilpailijan on pyydettäessä todistettava kotikuntansa, opiskelutodistus tai kotikuntahistoriansa.
  Järjestävän seuran jäsenet saavat osallistua kuntiensa joukkueissa, mikäli se ei vaaranna kilpailujen
  onnistunutta järjestämistä ja ottaa huomioon urheilulliset perusteet.
  5.3. Osanottomaksut
  Osanottomaksu on 100 €/kunta, mikäli kunnasta on 1-2 joukkuetta. Mikäli joukkueita kolme tai
  enemmän, maksu on 200 € sis. kaikki joukkueet.
  MAAKUNTAVIESTIT
 6. Minimaakuntaviestin yleisohjeet
  6.1. Joukkueen kokoonpano
  1.osuus: H/D TR
  2.osuus: H/D RR
  3.osuus: H/D suunnistus
  6.2. RATOJEN KUVAUS
  Radat ovat lyhyet ja helpot. RR-rata noin 1,5 km, muut osuudet 2-2,5 km.
  6.3. Osallistumisoikeus
  Kilpailijan tulee olla edustamansa seuran jäsen. Yläikäraja on 16 vuotta. Kilpailijoiden yhteisikä
  saa olla enintään 35 vuotta, jos joukkueessa on vain poikia ja enintään 38 vuotta, jos
  joukkueessa on yksikin tyttö. Huom. Minimaakuntaviestiin osallistunut saa olla tarvittaessa mukana myös
  Lapin maakuntaviestin joukkueessa.
  6.4. Osallistumismaksu
  Kilpailujen järjestäjä päättää minimaakuntaviestin osanottomaksun.
 7. Palkinnot
  Minimaakuntaviestissä kolme parasta joukkuetta palkitaan. Maakuntaviestissä palkitaan kunkin kunnan
  parhaiten sijoittunut joukkue mitalein. Näin ollen saman kunnan joukkue ei voi saada useita mitalisijoja.
  Mikäli maakuntaviestissä kolmen parhaan joukkoon sijoittuu saman kunnan joukkueita, niin joukkueet
  huomioidaan kunniapalkinnoin.
 8. Kilpailijamaksu
  Maakunta- ja minimaakuntaviestistä ei makseta Lapin Suunnistukselle 5 %:n kilpailijamaksua.
 9. Seuranta
  Kilpailun järjestäjä laatii Lapin Maakuntaviestistä lyhyen kirjallisen yhteenvedon kilpailun onnistumisesta
  kehityskohteineen ja toimittaa sen seuraaville tahoille:
 • seuraavan järjestäjän liikuntatoimelle ja seuran yhteyshenkilölle
 • Lapin Suunnistuksen puheenjohtajalle ja kilpailuvastaavalle.
  Näin pyrimme takaamaan tämän hienon suunnistustapahtuman jatkuvuuden ja elinvoimaisuuden